Shadow
Slider

turisticka organizacija 1mTuristička organizacija grada Kruševca ima zadatak da svojim aktivnostima i delovanjem doprinosi poboljšanju efikasnosti informisanja šire javnosti, turističkih poslenika i drugih korisnika informacija koje Organizacija plasira, sve u želji da se turistička ponuda približi potencijalnom gostu, posetiocu ili turisti. Cilj je da se ukaže na osnovne pravce aktuelnih i narednih aktivnosti u oblasti turizma u Kruševcu i Rasinskom okrugu.

Ako znamo da su: prirodni resursi i istorijska baština i kadrovska, ekonomska i demografska struktura, baza razvojnosti područja za gotovo sve oblike turizma, posebno za: školski, poslovni, sportsko - rekreativni, manifestacioni, seoski, lovni i zdravstveni, otvara se pitanje koordinacije resursa, sačinjavanja osmišljene turističke propagande, organizovanog i osavremenjenog nastupa na prigodnim izložbama, sajmovima i turističkim berzama, u zemlji i inostranstvu. Ova prezentacija čini deo tih napora.

Takođe, evidentno je nastojanje da se na ovim stranicama, primenom novog metodološkog pristupa, naznače itinereri i destinacije koji obezbeđuju princip okruženosti i povezanosti kruševačkog kraja sa susedima, što ukazuje na neminovnost tretmana Rasinskog okruga kao polazne osnove za formiranje turističke ponude i koncepcije turističkog razvoja.

U slučaju da imate potrebu za informacijama iz našeg delokruga možete nam se obratiti. Potrudićemo se da Vam izađemo u susret i odgovorimo na Vaša pitanja.

Hvala što ste nas posetili!

Naš cilj

 Turistička organizacija grada Kruševca postoji od 1995.god. Pre toga ova javna ustanova poslovala je pod imenom Turistički savez opštine Kruševac.
 Turistički savez osnovan je još 1964.god.sa ciljem da pomaže razvoj svih oblika turizma.
 Turistička organizacija danas, kao javna služba, obavlja sve delatnosti unapređenja i razvoja turizma.Njen rad je javan, a u širokom obimu njenih zadataka nabrojaćemo samo neke:   izrada programa razvoja turizma, pripreme za prihvat i boravak turista, organizovanje turističko informativno propagandne delatnosti, stvaranje uslova za odmor i rekreaciju, organizovanje službe vodiča, podsticanje i razvoj  izdavačke delatnosti i proizvodnju suvenira.

 

Kontakt podaci

Turistička organizacija grada Kruševca

Majke Jugovića 3, 37000 Kruševac

+381(0)37/445 180

turizamkrusevac@mts.rs

Radno vreme:

Pon-Pet: 08:00-16:00

Kontakt podaci TIC

Turistički informativni centar

Trg Kosovskih junaka br.6

+381(0)37/44 11 33

turizamkrusevac1@mts.rs

Radno vreme:

Radnim danima: 08:00-20:00

Subotom: 09:00-15:00